Madde, Diyalektik ve Toplum Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2018