Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Mart 2018 Konferansları sona erdi

 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin (BAA) Mart ayı konferansları 24 Mart Cumartesi günü Antalya'da ve 26 Mart Pazartesi günü İstanbul'da yapılan oturumlarla tamamlandı. Mart'ın ilk iki konferansı İzmir ve Ankara'da gerçekleşmişti. İstanbul'da Nisan ayı konferansı 18 Nisan tarihinde "İnsan bencil mi?" başlığıyla Nevzat Evrim Önal'ın sunumuyla düzenlenecek.

 

ANTALYA'DA MARKSİST EMEK DEĞER TEORİSİ ELE ALINDI

 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin Antalya konferansında Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şanlı, Marksist emek değer teorisi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Şanlı, konuşmasında meta, soyut ve somut emek, kullanım ve değişim değeri, ortalama toplumsal emek zamanı gibi Marksist ekonomi politiğin temel kavramlarını ele aldı.

Konferansa öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Antalya'daki konferanslar dizisinin ikincisi Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek ve konusu da "Marksist artı değer teorisi" olacak.

 

İSTANBUL'DA HALK SAĞLIĞININ BİREYSELLEŞTİRİLMESİ KONUŞULDU

 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin İstanbul'daki "Halk Sağlığının Bireyselleştirilmesi" başlıklı Mart ayı konferansı, halk sağlığı uzmanı Dr. Akif Akalın'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Toplumcu tıbbın Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan halk sağlığı sorunlarına cevaben geliştirildiğini belirten Akalın, sunumunda tarih boyunca sağlığa toplumcu ve bireyci yaklaşımları örnekleriyle açıkladı. Özellikle 1970'li yıllardan günümüze devletler aracılığıyla da desteklenen ve sağlıkla ilgili sorumluluğu bireye yükleyen politikaların ideolojik yönüne dikkat çekilen konferansta, halk sağlığı uygulamalarının temelinde toplumun yaşam koşullarının değiştirilmesi olduğu vurgulandı.

 

 

İZMİR'DE GDO'LAR VURGULANDI

 

İzmir'de Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu'nun katılımıyla yapılan konferansın başlığı "GDO’ları bir de genetikçiden dinleyin"di. Akademi'nin YouTube kanalı üzerinden de canlı yayımlanan konferansta Eroğlu, GDO ve genetik hakkında yanlış bilinen ama toplumda çabuk kabul gören inanışlara değindi.

 

 

ANKARA'DA BİYOLOJİ İÇERİSİNDEKİ MEKANİK BAKIŞ ELEŞTİRİLDİ

 

Ankara oturumu ise Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Özsoy, biyoloji kavram ve kuramları içerisindeki mekanik bakışın genel bir eleştirisini sundu. Biyoloji disiplinindeki en önemli sorunun tarihsel bakamamak olduğunu ifade eden Özsoy, çok çeşitli başlangıç koşullarının, birçok yöne ilerleyebilecek olasılıklar içerisinden bir tanesinin gerçekleşerek tarihsel akış oluşturduğunu açıkladı. Bu açıdan biyolojinin, fizik biliminin kesinlik algısından farklı bir esnekliğe sahip olduğunu belirtti. Bu farklılığın sadece evrimi topluma taşıma konusunda boşluk yaratmadığını, aynı zamanda bilim insanlarının evrimsel biyoloji algısını bozduğunu vurguladı. Diyalektik bakışın modern biyolojinin problemlerini çözmede daha iyi bir perspektif sunduğunu söyledi.